Umenie / Architektúra / Dizajn / Maľovanie a kresba / Móda / Modelovanie / Úžitkové umenie

Čomu sa venujeme

- Základné oboznámenie sa s jednotlivými výtvarnými technikami, tradičnými i netradičnými výtvarnými materiálmi.

- Odborné konzultácie a usmerňovanie pri tvorivom raste priamo v ateliéri ako: Kurzy maľby, Kurzy kresby, Základy grafiky, Detský ateliér. /pracuje sa s profesionálnym materiálom, na maliarskych stojanoch/

- Rôzne voľno-časové tvorivé aktivity pre všetkých, čo si chcú rozšíriť remeselné zručnosti: Úžitkové umenie, Kreatívne workshopy. / módny design, kurzy maľby na hodváb, plstenie, maľba na sklo, cínovanie, základy šitia, výroba bábok, grafické techniky: lino, suchá ihla, drevoryt drevorez, monotyp, pyrografia, air brusch, dekupáž, scrapbooking, dekoračné techniky na stenu a nábytok, relaxačné a experimentálne techniky s výtvarnými materiálmi a témami/

- Prácu v skupinách s menším počtom ľudí, individuálny prístup.

- Špeciálne kurzy maľby zamerané na technológie výstavby obrazu inšpirované starými majstrami : Gotická maľba na drevený podklad, Renesančná maľba na plátno

- Príprava na talentové skúšky na odbor kresba, maľba, grafika a dizajn, móda na stredné umelecké školy. /pol roka vopred/

- Príprava na vysoké školy výtvarného umenia, akadémie / najlepšie rok pred skúškou. / I.,II, III stupeň štúdia /bakalárske štúdium, magisterské štúdium, doktorát /

- Konzultovanie samotného kreatívneho portfólia, návrhov a domácich prác.

- Zorientovať sa vo výtvarnom umení všetkým bez ohľadu na vek a skúseností.

- V Detskom ateliéri sa zoznámite s všetkými technikami postupne od jednoduchých po náročnejšie na zručnosť kresba, maľba, grafika, modelovanie, navrhovanie/štylizácia/, šitie, práca s rôzny.

- Deti sa zúčastňujú na medzinárodných a domácich súťažiach a výstavách.

- Ponúkame workshopy pre firmy, workshopy s externými hosťami, detské oslavy, detské denné tábory.

- Súkromné individuálne hodiny.

- Portrétovanie kresba, maľba.

- Kópie - maliarskych diel.

- Maľba originály.

O nás

Kresba je jedným z hlavných foriem vyjadrenia v rámci vizuálneho umenia. Kresba je aj jednou z najstarších foriem komunikácie.Väčšinu histórie bola kresba považovaná za základ pre umeleckú prax. Od 14. stor. sa pomocou maľby premýšľa, skúma je používaná ako štúdia, príprava.Začiatkom 19.stor. po vynájdení fotografie sa kresba stáva autonómnym umeleckým dielom.
 

Základné nástroje sú rysovacia doska, alebo stôl na ktorý sa pripevní papier páskou, strúhadlo a guma, kresliace médium/ suché: grafit /ceruzka/, uhlík, rudka, pastel suchý, olejový, voskový /. Mokré techniky tuž /pierko/, akvarel /štetec/.

 

Ďalšie nástroje sa používajú kružidlo, pravítko, pauzovaci papier, fólie tekuté a pevné . Fixatív sa používa na záverečné upevnenie kresby a slúži aj proti rozmazaniu, tiež chráni kresbu. 

 

Stojan alebo šikmá tabuľka slúži k udržovaniu povrchu kresby na vhodnom mieste.

 

Technika spočíva v spôsobe používania nástroja , úder, ťah a tlak dotvárajú vzhľad obrazu.

 

Tieňovanie je štruktúra vytvorená umelcom na papieri, na vytvorenie optickej ilúzie priestoru, štruktúry predmetov. Šrafovanie, bodkovanie, valér.

 

Tónovanie kresby zvýrazňuje objem a tvorí hmotu zobrazeného.

 

Kompozícia a perspektíva.

 

Svetlo a tieň.

 

Kresba predmetov a zátiší, portrét, figurálna kresba, architektúra, dizajn, módna kresba – navrhovanie, kresba ilustrácie, komixu, tvoria súčasť rozvoja osobitostí autora a umožňujú vyjadrovať sa kresbou tak ako akýmkoľvek iným médiom.

 

 

Maľba je médium, v ktorom sa výtvarník rozvíja celý život. Vyžaduje trpezlivosť a čas pri spoznávaní technológie, možností formálneho vyjadrenia a hľadania vlastného rukopisu

V ateliéri maľby máte možnosť zoznámiť sa zo základmi maľby podobne ako sa to dozvedáme v Traktáte o maliarstve (napísal Cennino Cenini, začiatok 15. storočia). Učeň pracoval 12 rokov s majstrom v cechu a špecializoval sa.

 

Štúdiom historického vývoja maliarskych technik (pôvodných a nových) a fyzikálno-chemickým prieskumom maliarskych materiálov, je možné rozširovať obzory spôsobom, ako to funguje na umeleckých školách od 18. storočia.

 

Keď si predstavíme obraz v priereze uvidíme vrstvy v poradí zodpovedajúcom vznikaniu maľby:

Podklad - podložka na ktorej spočíva celá maľba: doska drevená, dub, orech, lipa, kov, meď, hliník, plátno, papier kartón, lepenka, pergamen, kameň, sklo, umelé hmoty organické a anorganické

 

Medzivrstva: spája a odstraňuje savosť podložky

 

Podkladový náter – podklady: šepsy, izolácia, imprimitúra

 

Maľba: technický charakter maľby určujú pojidlá farieb: Olejomaľba, Tempera, Gvaš, Akvarel, Enkaustika, Pastel, Akryl

 

Záverečné laky

 

Pretože všetky zložky obrazu podliehajú zmenám, je nevyhnutné poznať recepty a venovať im pozornosť. Tomu sa snažia predísť nové materiály používané v maľbe, s ktorými sa budeme postupne oboznamovať.

Motto

Kreativita je inteligencia na zábave

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  deti 0-6r     deti 7-14r     teen 15-18r     dospelí 18+     35+     65+  

Vhodné pre:   muži aj ženy

Michaela Rázusová Nociarová

Ateliér Maľby vedie Michaela Rázusová Nociarová od septembra 2015 fungujúci v priestoroch Základnej Školy na Borodáčovej 2 v Bratislave.

 

Lektori majú bohaté skúsenosti s pedagogickou činnosťou na stredných umeleckých školách a vysokých umeleckých školách. To dokazujú mnohí úspešní študenti na stredných a vysokých umeleckých školách na Slovensku aj v Čechách, ktorých sme v minulosti pripravili.

 

Projekty pre verejnosť boli realizované s podporou Nadácie Orange – „Workshop kreativity“ realizovaný na Základnej škola, Kulíškova 8, Bratislava-Ružinov, alebo „Kreatívny deň“ na VŠVU v Bratislave podporený Táňou Rosovou starostkou Starého mesta a Nadáciou Bratislava, Rodinná nedeľa v Slovenskom Národnom Múzeu a Noc múzeí. Iné výtvarné aktivity pre deti a dospelých:

 

2014    Paper Festival in Shikokuchuou, Ehime Japan.

2014    Tuti fruti festival, súčasného umenia a kultúry, Bratislava

2013    Tvorivé dielne - Ateliér, Opatrovateľské centrum Bauchman

2013    Kaligrafia, Kresba workshop Designgym, Bratislava

2013    Záhrada: Hovory o kultúre a kriku doby, Univerzitná knižnica v Bratislave

2012    Afterparty, Diksusia, Nitrianska galéria /Mgr. Lucia Vadelová

2012    Akafuka – čarovné odkrývanie, workshop ZŠU Ateliér Denisa Huňady, Nitra

2011    Tvorivé dielne - Ateliér, Opatrovateľské centrum Bauchman

2011    Ateliér maľby ,Workshop „Žena“, Banská Štiavnica

2011    Večerný kreatívny kurz kresby a maľby /VŠVU Bratislava v spolupráci s E.Vargovou/

2011    Kreatívny deň /VŠVU Bratislava workshop základných mal. techník pre verejnosť

2009    Ateliér maľby, ZŠ Kvačalová, Orange nadácia

2008    Spoluorganizátor medzinárodného festivalu performens a akcie ADA/Porto, Valencia/

2008    Workshop Farba, Súkromná umelecká škola Martin , Ateliér farby, MK SR

2006    Ilustrácia Nota Bene/Proti srsti/1.19.2006/Elena Akácsová

2006    Maskot pre Nadáciu Zelajko /pre tažko choré deti/ www.zelajsi.sk /17.2.2006

2002    Workshop Kresby a iných medií, Podombie, Pl

2001    Workshop kresby a iných medií,Gazki, Pl

1996    Workshop pre nové média, Nová koruna stromu, Topoľčianky/A.Šimotová/

Tieto akcie ateliér a jeho žiakov, študentov, adeptov udržujú v kontakte s verejnosťou a poskytujú spätnú väzbu.

Súkromné lekcie

Dni kedy sme k dispozícii:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 08:00 - 17:00 - -

Popis lekcie:

Konzultácie domácich prác na prijímacie pohovory. 

Príprava portfólia.

Platí sa za každú načatú hodinu. Čas podľa telefonickej dohody.

tel.č.: 0918323857
Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtDSkupinové lekcie

Level: začiatočník

Veková skupina: teen 15-18r, dospelí 18+

Vhodné pre: muži aj ženy


Veľkosť skupiny: Min: 4 Max: 10


Dni lekcií:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
- - - 16:00 - 18:00 - - -

Popis lekcie:

kresba, maľba, modelovanie, navrhovanie

perspektíva, anatómia, portrét, vlastná téma

Zdokonalenie znalostí a zručností pod odborným dohľadom.

Príprava domácich prác, podľa zamerania.

Príprava portólia.

Podmienky: príprava trvá pre začiatočníkov 1-3 roky!
Pre pokročilých 3 mesiace -1 rok!
Cena: 40€/4vstupy/8 h/osoba


Čas: štvrtok 16:00-18:00
Lektor: Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtDLevel: začiatočník

Veková skupina: dospelí 18+

Vhodné pre: muži aj ženy


Veľkosť skupiny: Min: 4 Max: 10


Množstevné zlavy:

počet lekcií: 4 / 40 €

Školné / členské / permanentka:

školské 1 mesiac / 40 € (4 lekcií)


Dni lekcií:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
- - - 16:00 - 18:00 - - -

Popis lekcie:

Kresba všetkými médiami, pod odborným vedením.Trvanie lekcie: 120 min.

Level: začiatočník

Veková skupina: dospelí 18+

Vhodné pre: muži aj ženy


Veľkosť skupiny: Min: 4 Max: 10


Dni lekcií:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
- - - 16:00 - 18:00 - - -

Popis lekcie:

Lekcie maliarskych techník pod odborným vedením, pastel, akvarel, tempera, akryl, olejomalba. 


Čo si potrebujete priniesť na hodinu:

Zasteru

Čo vám dáme my:

Matrialy maliarske a kresliarske, stojan dosku

Zapožičanie vybavenia / pomôcok:

Stojan, doska, / 0 €


Level: začiatočník, pokročilý, expert

Veková skupina: deti 7-14r, teen 15-18r

Vhodné pre: muži aj ženy


Veľkosť skupiny: Min: 4 Max: 10


Dni lekcií:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
- - - 16:00 - 18:00 - - -

Popis lekcie:

Príprava na talentové skúšky:

Maľba, kresba, modelovanie, práca s modelmi, navrhovanie-moda,dizajn

Príprava spočíva v naučení sa a zdokonalení: 4 vstupy /8hodín základov perspektívy,

4vstupy /8hodín tieňovania,

4 vstupy /8hodín zachytenia štruktúry materiálu,

 4 vstupy /8hodín návrh, štylizácia

Maľba a VŠ:

4 vstupy /8hodín farba a jej použitie, 

4 vstupy /8hodín kompozícia,

4 vstupy /8hodín materiály rôznorodé na kresbu a maľbu,

4 vstupy /8hodín modelovanie z hliny, 

4 vstupy /8hodín kreatívne tvarovanie,

4 vstupy /8hodín návrh, štylizácia,

4 vstupy /8hodín vlastná tvorba s konzultáciou, 

Nevyhnutné je zdokonaľovať sa aj doma a pravidelne/ práca na doma/:

vytvorenie súboru prác pre komisiu 2h

vytvorenie fotografického portfólia 2h

Dizajn a architektura a socha: modelovanie, navrhovanie

Cena: 40€/2h/4vstupy
Čas:Štvrtok 16:00 - 18:00
Lektor: Mgr.art Michaela Rázusová Nociarová ArtD

 


Komentáre

ID: 000175